MLN Energi energiberegning

MLN Energi tilbyder energiberegning som dokumentation for bygningsreglementets kapitel 11, krav til bygningers energiforbrug. 


Der tilbydes beregning på alt byggeri:

Nybyggeri
(Energirammeberegning til brug ved energimærkning)

Tilbygninger

Renovering

Ombygningsprojekter

Sommerhuse

Pavillioner

Og meget mere...

LCA beregninger

Herudover tilbydes LCA beregninger som dokumentation for bygningsreglementets kap 11 (§297-§298), krav til bygningers klimapåvirkning.


Beregningerne kan med fordel opstartes tidligt designfasen, gerne i skitsestadiet eller ved opstart af projekteringsfasen, hvor MLN Energi gerne rådgiver ift. optimering af byggeriet ift. energiforbrug hhv. klimapåvirkning.

Mere information eller et tilbud?

Hvis Du/I ønsker yderligere information eller ønsker et tilbud på et konkret projekt kan jeg kontaktes via følgende:

MLN Energi
Mads Lundsgaard-Nielsen

Tlf.: 29 70 04 48 • info@mlnenergi.dk